הפרלמנט הישראלי מצטיין בשינוים תמידיים ובחלופת כיסאות אחת לכמה שנים ספורות. תופעת חלופת השלטון בישראל הנה תופעה ידועה והשפעותיה גם כן ידועות. אלא שאין אנו נוחים עם העובדה שעם כל השנים הללו בהם חווינו חלופת שלטונות מהירה ביותר נראה שטרם הפנמנו כיצד לעשות זאת. הן בהיבט המערכתי פוליטי והן בהיבטים החברתיים. ועל זאת נרצה לדון.

ימיה הראשונים של מדינת ישראל התאפיינו ביציבות שלטונית ופוליטית שאין כדוגמתה. עשרות בשנים החל מרגע הקמת המדינה עד לשלהי שנות ה70 מפלגת הפועלים על גווניה השונים שלטה בכיפה ומדיניותה השתיתה את היסודות שעליהם הוקמה והתפתחה מדינתנו דוגמת ערכים סוציאליים, אסקטיים וחילוניים ללא נטייה לבדלנות מדינית. שלושים שנות שלטון בקו פוליטי מדיני אחד עשו את שלהם ללא שמץ של ספק. תנופה אדירה בתוך מספר מועט של שנים בתחומי הכלכלה הביטחון והחינוך הוכיחו את יעילותה של יציבות שלטונית . אלא שלצד ההתפתחות, העיוורון של ראשי הממשל ברבגוניות של הציבוריות הישראלית טלטלה אותה כפי שטלטלה בשלהי שנות ה70, עת עלייתה של מפלגות הימים לראשות השלטון.ומאז הדינמיקה לחלופת השלטון וחלופת קווי הנהגה רק הולכת ומתעצמת בארצנו.

על מנת להבין את הבעיות שיכולות להיווצר מטלטלה מרובה של חילופי שלטון עלינו להסתכל במבט השוואתי על שיטות הממשל וחילופיהן בארצות המערב.
מיעוט המפלגות בארצות הברית, אנגליה, שווייץ או שוודיה מעידות עד כמה ריבוי המפלגות בישראל הוא דבר ייחודי ולא ברור מאליו בספקטרום הפוליטי. לצורך דוגמה, בארצות הברית מפלגת הימין משתיתה מצע מפלגתי עם יעדים מדיניים כלכליים וחברתיים לטווחים הארוכים ומצע זה אינו משתנה מעת לעת אלא ראש מפלגתה. השינויים המעטים בין מפלגת הימין למפלגת השמאל מאפשרות יציבות שלטונית אחת לכמה שנים. תנאי זה הוא הכרחי למדיניות בריאה. זאת משום שכך ניתן לגבש תכניות חומש ותכניות עשור לטווח הארוך. במדיניות ארוכת טווח ניתן ליישם פרויקטים בצורה המוצלחת ביותר ופרט זה איננו דבר חדש.

אלא שאם אנו נרצה להתבונן על רעה חולה בקרב המדיניות הישראלית היא חוסר האסטרטגיה ליעדים ארוכי הטווח. חוסר תכנון של תכניות כלכליות או של מערכת הבריאות שיכולות לסייע לתנופה אדירה לציבוריות הישראלית הוא ללא כל ספק אחד מהגורמים הגדולים שיצרו את המחדל שקרה בשנים האחרונות והגיע לידי ביטוי במחאת קיץ 2011. זילות של תכנית ארוכת טווח במערכת הבריאות הציבורית כמוה רשלנות רפואית. על הליקויים במערכת הבריאות לצורך דוגמה עתידים ראשי הממשל ליתן את הדין בשנים הקרובות בגין רשלנות רפואית, כך טוענים עורכי דין פליליים מובילים רבים.

ממצאי דוח הועדה שבחנה את הבעיות הכלכליות שקרו בישראל הצביעו על חוסר רצון לפתח תכניות ארוכות טווח. חילופי השלטון של השנים האחרונות אחת לכמה שנים מועטות בישראל לא מאפשרת תכניות ארוכת טווח. בשל כך רבים מהציבור הישראלי סובלים מכשל גדול של בעיות תחבורה משום שאין ממשלה שמוכנה לקחת על עצמה פרויקט בניית רכבת או מערכת תחבורה מסועפת כבמדינות אירופה משום שפרויקטים מסוגים אלה עורכים שנים רבות. לצד זה כל העת משתנים ההנהגות הכלכליות וחוסר יעד כלכלי ברור מרע עם הענף הכלכלי בישראל עד למאוד. ומה באשר לזילות ביחס לעובדים רבים במדינה? לא בכדי עורכי דין דיני עבודה ממוצעים בישראל מקבלים אלפי פניות במהלך השנה והדבר מצביע על מגמה של זילות ארוכת שנים המתגלגלת מממשלה לממשלה.

אין ספק שבחינה מחודשת של פורמט חילופי השלטון כפי שנהוג במדינות אחרות בעולם הוא דבר שמוכרח שיעשה על מנת שנוכל למזער במידת מה את הנזקים החלים בגין חילופי שלטון אלו.
לחץ לכניסה לאתר avi-tagar.co.il לפרטים